Snelheid Converter

Единицы измерения скорости | Онлайн калькулятор

Snelheid is per definitie een waarde die weergeeft welke afstand een object overwint in een eenheid van tijd, dat wil zeggen, om De snelheid te vinden die u nodig hebt om de afstand door tijd te delen. Daarom zullen de meeteenheden van snelheid in alle systemen de verhouding van meeteenheden van lengte Afstand tot meeteenheden van tijd zijn.

De calculator vervult de functie van een converter, waarbij de snelheidsindicator van de ene meeteenheid naar de anderewordt vertaald.
Om de nodige nauwkeurigheid van de berekeningen te bereiken, is er een menu met een keuze van het aantal fractionele cijfers en een cijferscheidingsteken.


Cijfers na de komma
Decimaalteken
Cijfer scheidingsteken